T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • Neredeyim :

Sit Alanları


TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (ŞUBAT 2018)

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı                 : 79

Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı :  1

Doğal Sit Alanı                         : 1

Anıtsal Ağaçlar                        : 3

Anıtsal Yapılar                         : 18

Kültürel Yapılar                       : 4

Dini Yapılar                             : 15

Sivil Mimarlık Örneği          : 27

Toplam                                  : 148
GENEL TOPLAM                  : 148