Ana Sayfa | Site Ağacı | Arama   

 
   Ana Sayfa


 Neredeyim : Sit Alanları 

Sit Alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (HAZİRAN 2011)

Sit Alanları


Arkeolojik Sit Alanı                    : 59
Doğal ve Arkeolojik Sit Alanları    : 1
Doğal Sit Alanı                           : 1
Anıt Ağaçlar                              : 3
Anıtsal Yapılar                           : 15
Tarihi Sit Alanı                           : 3
Dini Yapılar                                : 13
Sivil Mimarlık Örnekleri              : 22
Toplam :                                    : 117


Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları: 52


GENEL TOPLAM : 109

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 494 kez gösterilmiştir.