T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

696 KHK-SAĞLIK DURUMUNDAN SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLUP BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin; geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeron olarak çalışan, sağlık durumu sebebiyle sözleşmesi askıda olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

 

24.12.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. Ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde tespit komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı birimimiz İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan taşeron işçilerden sağlık durumu nedeniyle sözleşmesi askıda olan başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazananların listesi aşağıda gösterilmiştir.

İlan olunur 02.05.2018

 

Sıra No

Adı Soyadı

Görev Yeri

Görevi

Başvuru Durumu

1

Ali GÖÇER

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Temizlik

Kabul