T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

sit alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (ARALIK 2016)

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı                 : 76

Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı :  1

Doğal Sit Alanı                         : 1

Anıtsal Ağaçlar                        : 3

Anıtsal Yapılar                         : 18

Kültürel Yapılar                       : 4

Dini Yapılar                             : 15

Sivil Mimarlık Örneği          : 27

Toplam                                  : 145
GENEL TOPLAM                  : 145